CMAS Dalış Eğitimi

CMAS Dalış Eğitimi

1 YILDIZ DALIŞ EĞİTİMİ

Dalış kursumuz ile tek başınıza veya grubunuzla birlikte dalış eğitimi alabilirsiniz.
Dalış kursunun sonunda, dalış donanımlarını takıp sökebilen, tüm dalış becerilerini kolaylıkla uygulayabilen, yanında üç yıldız dalıcı ya da dalış eğitmeni olması koşulu ile 18 metre derinliğe kadar dalış yapabilen seviyeye ulaşacaksınız.


Eğitimin 8 saatlik bölümü teorik olarak verilmekte olup 5 saatlik bölümü pratik çalışmalarla geçmektedir. Kursu başarıyla tamamlayanlar 1 yıldız dalıcı hakkını elde ederler.


Kurs içeriği
Temel donanım
Temel dalış işaretleri
Basınç hacim ilişkileri
Fizik – fizyoloji
Yüzerlik ekipmanları
Dalış elbiseleri ve yardımcı malzemeler
Malzemelerin bakımı ve saklanması
Kendini ve başkasını kurtarma
Güvenli dalış kuralları
Dalış bölgesi seçimi ve korunma
Dalış tablolarına giriş
5 eğitim dalışı
    İlk üç dalış 3-4 metre sığ su çalışmasıdır.
    4. dalış tekrarlar  ve 10-12 metre arasında dalışı içerir.
    5. dalış adayın max. 18 metreye inmesiyle eğitim tamamlanır. 

 
Kursa katılma şartları
14 yaşını doldurmuş olmak.(18 yaşından küçükler için velisinin onayı gerekir)
Yüzme bilmek.
Sağlıklı olmak ve donanımlı dalışa sağlık açısından engel bir durumu bulunmadığına ilişkin bildirimi imzalamak.(18 yaşından küçükler için velisinin onayı gerekir)
En az ilköğretim diplomasına sahip olmak.


Kursa dahil olanlar (Dalış Süresince)
Dalış Malzemeleri
Dalış Kıyafetleri
Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere CMAS sertifika


2 YILDIZ DALIŞ EĞİTİMİ

Dalış kursumuz ile tek başınıza veya grubunuzla birlikte dalış eğitimi alabilirsiniz.
Dalış kursunun sonunda, açık deniz dalış deneyimi olan dalıcı ve yanında en az üç yıldız dalıcı ile birlikte 30 metre derinliğe kadar dalış yapabilen dalıcıdır.Eğitim sırasında , dalış eğitmeni eşliğinde 42 metre derinliğe kadar ulaşacaksınız.
Eğitimin 8 saatlik bölümü teorik olarak verilmekte olup 5 saatlik bölümü pratik çalışmalarla geçmektedir. Kursu başarıyla tamamlayanlar 2 yıldız dalıcı hakkını elde ederler.


Kurs içeriği
Dalış hastalıkları
İlkyardım ve kurtarma
Hava hesapları
Nitrojen emilimi
Derin dalış
Dekompresyon tabloları
Dalış planlaması ve organizasyonu
Su altı navigasyon
Açık deniz dalışı uygulamaları

Kursa katılma şartları
15 yaşını doldurmuş olmak.(18 yaşından küçükler için velisinin onayı gerekir)
Bir yıldız dalıcı ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgesi olmak.
Sağlıklı olmak ve donanımlı dalışa sağlık açısından engel bir durumu bulunmadığına ilişkin bildirimi imzalamak.(18 yaşından küçükler için velisinin onayı gerekir)
En az ilköğretim diplomasına sahip olmak.
Bir yıldız dalıcı belgesini aldıktan sonra en az 20 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek.


Kursa dahil olanlar (Dalış Süresince)
Dalış Malzemeleri
Dalış Kıyafetleri
Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere CMAS sertifika


3 Yıldız Dalış Eğitimi

Dalış kursumuz ile tek başınıza veya grubunuzla birlikte dalış eğitimi alabilirsiniz.
Dalış kursunun sonunda, her düzeyde dalıcılara su altında önderlik yapabilecek beceri ve deneyimi olan, önderlik yaptığı dalıcıların güvenli dalış kurallarına uygun dalış yapmalarını sağlamakla yükümlü, su altı kurtarma ve ilkyardım konularında gerekli eğitimi almış ve uygulayabilen, görevli olduğu durumlarda dalışla ilgili kural dışı davranışlarda bulunanları uyarmaya ve gerekirse dalıştan alıkoymaya yetkili, önderliğini yaptığı dalıcıların güvenliğinden birinci derecede sorumlu, 30 metre derinliğe kadar dalış yapabilen, yaptırabilen. dalış eğitmeni eşliğinde ve eğitim amacıyla 42 metreye kadar dalış yapabilen seviyeye ulaşacaksınız.


Eğitimin 8 saatlik bölümü teorik olarak verilmekte olup, 10 saatlik bölümü pratik çalışmalarla geçmektedir. Kursu başarıyla tamamlayanlar 3 yıldız dalıcı hakkını elde ederler.


Kurs içeriği
Küçük tekne kullanımı
Su altı navigasyonu
Arama kurtarma
Kompresör kullanımı
Problem yönetimi
Grup dalış organizasyonu
Fizik – Fizyoloji genel tekrarı
Dalış malzemeleri genel tekrarı
Kurtarma ve ilkyardım
Dalış liderliği


Kursa katılma şartları
18 yaşını doldurmuş olmak.
İki yıldız dalıcı ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgesi olmak.
Sağlıklı olmak ve donanımlı dalışa sağlık açısından engel bir durumu bulunmadığına ilişkin bildirimi imzalamak.
En az ilköğretim diplomasına sahip olmak.
İki yıldız dalıcı belgesini aldıktan sonra en az 50 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek.
Federasyonun ilkyardım, yön bulma ve derin dalış uzman dalıcı belgesine sahip olmak


Kursa dahil olanlar (Dalış Süresince)
Dalış Malzemeleri
Dalış Kıyafetleri
Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere CMAS sertifika


UZMAN DALICI

Uzman dalıcı: Federasyonun eğitim sisteminde yer alan ve uzmanlık gerektiren konuda yetkili dalış kuruluşlarınca yapılan eğitimde başarılı olmuş ve o konuda uzman dalıcı belgesi olan dalıcıdır. Her bir uzmanlığın yetki ve sorumluluğu o uzmanlığa ait eğitim materyallerinde yer alır. Derin dalış uzmanlık belgesine sahip dalıcılar en çok 40 metre derinliğe kadar donanımlı dalış yapabilirler. Nitroks dalışlarında kullanılacak olan havanın içindeki oksijen oranı ayarlanarak (en fazla %40 – ean40)  hazırlanan hava ile en fazla 30 metre derinliğe kadar donanımlı dalış yapılabilir.


Federasyonun uzmanlık eğitimleri:

1)    İlk yardım,
2)    Derin dalış,
3)    Gece dalışı,
4)    İrtifa dalışı,
5)    Akıntı dalışı,
6)    Batık dalışı,
7)    Yön bulma (Navigasyon),
8)    Arama kurtarma,
9)    Sualtı fotoğrafçılığı,
10)    Sualtı videoculuğu,
11)    Üst düzey yüzerlik,
12)    Tanıtım dalışı,
13)    Nitroks,
14)    Oksijen kullanımı,
15)    Kovuk dalışı,
16)    Tüp doldurma,
17)    Malzeme bilgisi ve bakımı.

 

KATILMA KOŞULLARI

1) İlkyardım, irtifa dalışı, batık dalışı, sualtı fotoğrafçılığı, sualtı videoculuğu,  üst düzey yüzerlik, malzeme bilgisi ve bakımı, oksijen kullanımı uzmanlık eğitimlerine katılabilmek için bir yıldız dalıcı belgesine sahip olmak,

2) Derin dalış, gece dalışı, akıntı dalışı, yön bulma, arama kurtarma, nitroks, kovuk dalışı uzmanlık eğitimlerine katılabilmek için en az iki yıldız dalıcı belgesine sahip olmak,

3) Tanıtım dalışı, tüp doldurma uzmanlık eğitimlerine katılabilmek için en az üç yıldız dalıcı belgesine sahip olmak.

CMAS Dalış Eğitimi

SP_WEATHER_CLEAR_SKY

24.85SP_WEATHER_C

İbrice

SP_WEATHER_CLEAR_SKY
SP_WEATHER_HUMIDITY: SP_5SP_5%
SP_WEATHER_WIND: NESP_WEATHER_ATSP_6.SP_5SP_3 SP_WEATHER_WIND_SPEED_UNIT_MS