Regülatörler

Regülatör ve İşlevi

Birinci kademe bir regülatörün temel fonksiyonu oldukça basittir – tüpten gelen yüksek basıncı ikinci kademenin kullanabileceği şekilde sabit bir ortalama basınca indirmek. Tipik olarak pistonlu ve diyaframlı diye iki kategoriye ayrılırlar. Bütün birinci kademe regülatörler hava akışını kontrol etmek için yay ve valften oluşan bir düzenek kullanırlar.

Geleneksel Akış Yönünde Pistonlu Birinci Kademe Teknolojosi

SCUBAPRO birinci kademe regülatörleri basitlik ve güvenilirlik kavramlarının bir ölçüsü olmuştur. Bu az bakım isteyen birinci kademe içindeki tek hareketli parça, pistonudur. Tüpün valfi açılmadan evvel piston, piston odasında aşağıda bulunur ve bu durumda piston açık konumdadır. Basınc geldiğinde, ortalama basıncdaki hava piston etrafındaki boşluktan piston kafasına doğru, pistonu yay basıncına karşı zorlayarak valfi kapatmak üzere akar. Nefes alma başladığında, piston kafasının arkasında yeniden basınc oluşur ve yay pistonu açık konuma getirerek hava akışına izin verir. Bu döngü bir dalış süresince yüzlerce defa tekrarlanır.Orijinal ilk birinci kademe 40 yıldan daha eski bir zamanda dizayn edilmiştir ve bugüne kadar esasen değişmeden kalmıştır. Tamamen değişik şartalarda başarıyla çalışmakta ve dünyadaki dalış okullarının çoğunda kullanılmaktadır. 4 adet alçak basınç çıkışı ve bir adet yüksek basınç çıkışı hortumların ergonomik şekilde kullanılmasına izin vermektedir. MK2+ geleneksel tipte pistonlu bir birinci kademedir ve DIN konfigürasyonuna uygun olarak da sağlanabilir.

Aşırı Balanslı Diyafram Birinci Kademe Teknolojisi

Diyafram tabanlı birinci kademeler, çevre şartlarına karşı korunmuş yapısından dolayı, uzun zamandan beri, soğuk suya dalış yapanların ve içinde yüksek miktarda asılı partikül, çamur veya sair kirletici materyal bulunan sularda çalışanların hep gözdesi olmuştur. Malesef geleneksel diyaframlı birinci kademeler genellikle hantal ve iri yapılı olup, yüksek basınc yatak arızaları yapmaya daha eğilimlidir ve nadiren yüksek kaliteli piston dizaynının sağladığı performans veya reaksiyon süresi karakteristiğini gösterirler. İşte bu noktada SCUBAPRO devreye girer. Bizim balanslı diyafram teknolojimiz, mekanik sürüklemeyi azaltan kısa yollu bir kaldırma pimi yoluyla tabaka sıyrılmasına dayanan pnömatik balanslı bir yüksek basınc yatak dizaynı içermektedir. Bunun sonucunda, ikinci kademeden gelen akış taleplerine ultra hızlı şekilde cevap verebilen bir birinci kademe oluşmuştur.        Bunlara ek olarak, SCUBAPRO sertleştirilmiş ve vasfını kaybetmeyen aerodinamik yapıda paslanmaz çelik bir yatakla daha yumuşak bir ağız açıklığı üzerinde yüksek basınc sızdırmazlığı sağlamıştır. Bu ters yataklama ve ağız teknolojisi ile akış karakteristiği ve patentli bir yatak kılavuzu geliştirilmiş, dalış endüstrisinde ilk defa SCUBAPRO’nun diyaframlı birinci kademelerinde emniyet faktörü filtreden kaza ile su girmesi hallerine karşı kesin ve belirgin şekilde artırılmıştır. Aşırı balans özelliği de bu birinci kademelere uygulanmış ve bunun neticesi olarak performans ve güvenilirlikte emsalsiz bir regülatör sistemi ortaya çıkmıştır. MK16, ana ve octopus ikinci kademelerini besleyen 2 adet HFP (yüksek akış kapısı) içermektedir. MK18, MK16 aşırı balanslı diyaframlı birinci kademelerdir ve DIN konfigürasyonunda da temin edilebilir.

Aşırı-Balanslı İçinden-Akışlı Pistonlu Birinci Kademe Teknolojisi

SCUBAPRO’nun primer-performans hava-balanslı piston içinden akış teknolojisinde, geleneksel piston dizaynlarında olduğu gibi içeri gelen yüksek basınc, piston ve yatak mekanizması etrafından yönlendirilmez, kendine özgü dizaynı sayesinde piston kolu (şaft) içindeki boşluktan (kanaldan) doğrudan doğruya akar. Bu yapı iki belirgin avantaj sağlar.

Birincisi; piston, basınctaki değişikliklerden etkilenmediği için, SCUBAPRO regülatörü tüpteki basınc değişikliklerine bağlı kalmadan, ikinci kademeye sabit miktarda hava gönderir. İkincisi ise piston içinden akış teknolojisi hem daha düz bir hava akış yolu oluşturduğundan, hem de aktığı kanalın çapı daha genişletilmiş olduğundan, SCUBAPRO regülatörleri gerektiği zaman daha fazla miktarda hava sevk etme özelliğine sahiptir. Sonuç şudur, resmi labrotuvarlar ve bağımsız labrotuvarlarda yapılan testler SCUBAPRO’nun patentli içinden akışlı teknolojisinin dünyadaki gerçek uygulamalarında görünen performansını tekrar pekiştirmişlerdir. SCUBAPRO mühendisleri standart silindirik yapıdaki piston kollarından daha fazla performans sağlayan, değişken çaplı bir piston kolu (şaft) geliştirmişlerdir. Bu modifiye piston kolunun sadece küçük bir alanını içeri gelen yüksek basınca açtığınızda, sadece dalış sonunda ihtiyaç duymanız halinde, piston iç kademe basıncına yardımcı olan bir tepki verir. Komple regülatör sistemi, tüp basıncının düşmesi halinde bile görevini sorunsuz bir şekilde sürdürür. Bu emsalsiz özelliğe aşırı balanslama diyoruz.. MK25AFT, MK25AF SA, MK25AF aşırı balanslı birinci kademelerdir. DIN konfigürasyonunda da sağlanması mümkündür.


SP_WEATHER_CLEAR_SKY

24.85SP_WEATHER_C

İbrice

SP_WEATHER_CLEAR_SKY
SP_WEATHER_HUMIDITY: SP_5SP_5%
SP_WEATHER_WIND: NESP_WEATHER_ATSP_6.SP_5SP_3 SP_WEATHER_WIND_SPEED_UNIT_MS