Dalış Eğitimlerine Katılma Koşulları

Dalış Eğitimlerine Katılma Koşulları ve Belgeleri

MADDE 5- (1) Dalıcı eğitimi alabilmek için gerekli koşullar ve istenecek belgeler;

a) Bir yıldız dalıcı;

1) 14 yaşını doldurmuş olmak, 18 yaşından küçükler için velisinin onay belgesi olmak,
2) Yüzme bilmek,
3) Bu Talimatın 18. maddesinde yer alan sağlık koşullarını* yerine getirmek.

b) İki yıldız dalıcı;

1) 15 yaşını doldurmuş olmak, 18 yaşından küçükler için velisinin onay belgesi olmak,
2) Bu Talimatın 18. maddesinde yer alan sağlık koşullarını* yerine getirmek,
3) Bir yıldız dalıcı ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgesi olmak
4) Bir yıldız dalıcı belgesini ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgeyi aldıktan sonra en az 20 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek.

c) Üç yıldız dalıcı;

1) 18 yaşını doldurmuş olmak,
2) Bu Talimatın 18. maddesinde yer alan sağlık koşullarını* yerine getirmek,
3) İki yıldız dalıcı ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgesi olmak,
4) İki yıldız dalıcı belgesini ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgeyi aldıktan sonra en az 50 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek,
5) En az ilköğretim ya da ilkokul diploması olmak,
6) Federasyonun ilkyardım, yön bulma ve derin dalış uzman dalıcı belgesine sahip olmak

* Dalıcıların sağlık koşulları
MADDE 18- (1) Donanımlı dalış sağlıklı olmayı gerektiren bir sportif faaliyettir. Bir, iki ve üç yıldız dalış eğitimine katılanlar ile uzmanlık eğitimine katılan dalıcılar dalış sağlığı, oluşabilecek hastalık ve kazalar ile ilgili olarak eğitimi verecek eğitmen tarafından bilgilendirildikten sonra Federasyonca hazırlanan Donanımlı Dalış Sağlık Bildirim Formunu (Form 9) doldurur ve imzalarlar. 18 yaşından küçük olanların belgesi velisi tarafından da imzalanır. Bu formda belirli bir hastalığı olduğunu beyan edenler dalış merkezi tarafından ilgili dal uzmanı hekim veya Sualtı ve Hiperbarik Tıp Uzmanına yollanarak dalışına sakınca olmadığına dair rapor almalıdır.  

d) Uzman dalıcı;

Federasyonun eğitim sisteminde yer alan ve uzmanlık gerektiren konuda yetkili dalış kuruluşlarınca yapılan eğitimde başarılı olmuş ve o konuda uzman dalıcı belgesi olan dalıcıdır. Her bir uzmanlığın yetki ve sorumluluğu o uzmanlığa ait eğitim materyallerinde yer alır. Derin dalış uzmanlık belgesine sahip dalıcılar en çok 40 metre derinliğe kadar donanımlı dalış yapabilirler. Nitroks dalışlarında kullanılacak olan havanın içindeki oksijen oranı ayarlanarak (en fazla %40 – ean40)  hazırlanan hava ile en fazla 30 metre derinliğe kadar donanımlı dalış yapılabilir.
Federasyonun uzmanlık eğitimleri:

1) İlk yardım,
2) Derin dalış,
3) Gece dalışı,
4) İrtifa dalışı,
5) Akıntı dalışı,
6) Batık dalışı,
7) Yön bulma (Navigasyon),
8) Arama kurtarma,
9) Sualtı fotoğrafçılığı,
10) Sualtı videoculuğu,
11) Üst Düzey yüzerlik,
12) Tanıtım dalışı,
13) Nitroks,
14) Oksijen kullanımı,
15) Kovuk dalışı,
16) Tüp doldurma,
17) Malzeme bilgisi ve bakımı.

SP_WEATHER_CLEAR_SKY

32.95SP_WEATHER_C

İbrice

SP_WEATHER_CLEAR_SKY
SP_WEATHER_HUMIDITY: SP_1SP_6%
SP_WEATHER_WIND: NESP_WEATHER_ATSP_8.SP_9SP_8 SP_WEATHER_WIND_SPEED_UNIT_MS